Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


kontakt 0

Posted on Sierpień 10, 2015 by admin

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, do współpracy, do wspólnego decydowania o Chorzowie. Tworzymy forum dobrych inicjatyw mieszkańców Chorzowa. Liczymy na zaangażowanie, także ludzi młodych. Chcemy połączyć nasze doświadczenie, wiedzę, rozsądek, skuteczność i pasję działania  z młodzieńczym zapałem, entuzjazmem i odwagą.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy, do rozmowy, do kreowania nowych inicjatyw, do wspólnej przygody.

 


Kontakt z radnymi obecnej kadencji:
tel. 32 4165205
Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, pokój 204

Program 0

Posted on Sierpień 08, 2015 by admin

Główne cele

  • zwiększenie liczby dobrze płatnych miejsc pracy
  • zapewnienie rodzinom, w szczególności wielodzietnym, dobrych warunków do życia i rozwoju
  • zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków zamieszkania, kształcenia, pracy, wypoczynku i bezpieczeństwa
  • uczynienie Chorzowa miastem z konkurencyjnymi, w stosunku do innych miast, warunkami życia

Read the rest of this entry →

Działania w ochronie zdrowia w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Od początku naszej działalności i obecności w Radzie Miasta, kolejnych Zarządach Miast i działaniach prezydenta WCH Marka Kopla szczególną uwagę przywiązywaliśmy do zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do usług medycznych i podwyższania standardów funkcjonowania przychodni i szpitali. Przeprowadziliśmy w Chorzowie wiele przedsięwzięć, które do dzisiaj służą mieszkańcom.

Read the rest of this entry →

Działania w dziedzinie sportu i rekreacji w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

W czasie naszej wieloletniej odpowiedzialności za Chorzów zbudowaliśmy miasto nowoczesne i nadaliśmy impuls jego rozwoju na różnych płaszczyznach. Sport, aktywność fizyczna i rekreacja były i są nam w sposób szczególny bliskie.

Read the rest of this entry →

Działania dla seniorów w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

W swoich działaniach uwzględnialiśmy sytuację demograficzną miasta, podkreślając i zwracając uwagę od wielu lat,  iż spory odsetek mieszkańców Chorzowa stanowią seniorzy. W najbliższych latach ta tendencja, podobnie jak w większości miast polskich i państw europejskich, będzie się pogłębiać. Do tej grupy podchodzimy ze szczególna troską. Dlatego tak ważnym dla nas było stworzenie podstaw dla wygodnego życia w Chorzowie dla ludzi starszych.
Zabezpieczenie leczenia i rehabilitacji, ale także udziału w życiu kulturalnym miasta, odpowiednia baza rekreacyjna, porządne skwery i parki, wyremontowane chodniki i drogi i oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to przykłady naszych działań dedykowanych seniorom. 

Read the rest of this entry →↑ Top